Společnost RENOSPORT profi

je připravena s radostí nabídnout špičkové služby v oblastech:

  • revitalizace sportovních povrchů
  • výstavba a rekonstrukce sportovních hřišť
  • výstavba a rekonstrukce sportovních podlah.

Revitalizace je jednoslovné označení procesu údržby skládajícího se z jednotlivých aktivit vedoucích k obnově umělých trávníků a k oživení trávníků přírodních. Revitalizace provádíme nejmodernějšími, vysoce specializovanými stroji, jelikož klademe značný důraz na technické provedení našich činností, z čehož plyne vysoká kvalita dosahovaných výsledků. U výstaveb a rekonstrukcí pak díky vlastní těžké mechanizaci provádíme i zemní a další technicky náročnější práce bez nutnosti využití subdodavatelů. Samozřejmostí je zajištění veškeré logistiky.

Usilujeme o spokojenost našich zákazníků a tak se vždy snažíme vyhovět požadavkům na dimenze provedení našich služeb. Je naším zájmem vytvářet dlouhodobé dodavatelsko odběratelské vztahy s vysokou hodnotou pro obě strany.

 

 
Odstraňovač vsypů


Čistič vsypů


Zapravovač vsypů


Odstraňovač travní plsti


Provzdušňovač vegetační vrstvy


Dosívač travního osiva


Rozmísťovač vsypů


Slupovač travního drnu


Srovnávač podkladních vrstev


Těžká mechanizace


Drobná mechanizace


 

RENOSPORT profi s.r.o.

je připravena s radostí nabídnout špičkové služby v oblasti:

  • čištění, oprava a revitalizace (údržba vedoucí k obnově) umělé trávy
  • aerifikace, pískování, vertikutace, hnojení, dosetí a postřik trávníku
  • zakládání, výsev, sloupnutí, úprava zemních vrstev a substrátu trávníku
  • návrh a provedení automatické závlahy
  • montáž, rekonstrukce, oprava, broušení a lakování sportovní podlahy
  • výstavba a rekonstrukce hřišť na klíč
  • provedení zemní stavby

Na uvedené práce máme k dispozici vlastní specializovanou mechanizaci, znalosti a zkušenosti a to nám pomáhá dosahovat vysoce kvalitních výsledků. Usilujeme o spokojenost našich zákazníků a tak se vždy snažíme vyhovět požadavkům na dimenze provedení našich prací. Je v našem zájmu vytvářet dlouhodobé dodavatelsko odběratelské vztahy s vysokou hodnotou pro obě strany.

Naše strojní zabezpečení

 UMĚLÉ TRÁVNÍKY


Odstraňovač vsypů

ŽIVÉ TRÁVNÍKY


Odstraňovač travní plsti

STAVEBNÍ ČINNOST


Těžká mechanizace


Čistič vsypů


Provzdušňovač vegetační vrstvy


  Lehká mechanizace


Rozmísťovač vsypů


Dosívač travního osiva


Srovnávač podkladních vrstev


Zapravovač vsypů


Slupovač travního drnu

E-mail

Telefon

+420 602 502 550
 

Adresa provozovny Morava

Milovice 74 
768 02 Soběsuky - Milovice

Sledujte nás

[icon icon="icon: facebook" url="http://www.facebook.com/" background="transparent" color="#a5a5a5" radius="50%" size="14" padding="12px" margin="3px 3px 3px 0px" border="1px solid #a5a5a5"] [icon icon="icon: google-plus" url="https://plus.google.com/" background="transparent" color="#a5a5a5" radius="50%" size="14" padding="12px" margin="3px" border="1px solid #a5a5a5"] [icon icon="icon: twitter" url="https://twitter.com/" background="transparent" color="#a5a5a5" radius="50%" size="14" padding="12px" margin="3px" border="1px solid #a5a5a5"] [icon icon="icon: linkedin" url="#" background="transparent" color="#a5a5a5" radius="50%" size="14" padding="12px" margin="3px" border="1px solid #a5a5a5"]